KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA - Krapina

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Krapina
Ulica: Dr. Mirka Crkvenca 1
Telefon: 049 300 747
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Krapina
Ulica: Dr. Mirka Crkvenca 1
Telefon: 049 371 217
SPEC. ORD. ZA ORTODONCIJU
Mjesto: Krapina
Ulica: Dr. Mirka Crkvenca 1
Telefon: 049 373 649
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Krapina
Ulica: Dr. Mirka Crkvenca 1
Telefon: 049 300 094
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Krapina
Ulica: Ljudevita Gaja 38
Telefon: 049 373 776
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Krapina
Ulica: Dr. Mirka Crkvenca 1
Telefon: 049 373 209
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ANTONOVIĆ
Mjesto: Krapina
Ulica: Matije Gupca 47
Telefon: 091 7957 539
ZAGORJE ZUB-STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA i privatna ordinacija oralne kirurgije
Mjesto: Krapina
Ulica: Zagrebačka 40
Telefon: 049 342 500
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Krapina
Ulica: Dr. Mirka Crkvenca 1
Telefon: 049 300 747
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ANTONOVIĆ
Mjesto: Krapina
Ulica: Matije Gupca 47
Telefon: 091 7957 539