ZAGREBAČKA ŽUPANIJA - Ivanić - Grad

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Graberje Ivanićko
Ulica: Kriška 9
Telefon: 01 2821 248
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Ivana Kuleš
Mjesto: Ivanić-Grad
Ulica: Omladinska 25
Telefon: 01 2821 924
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Ivanić-Grad
Ulica: Vulinčeva 36
Telefon: 01 2881 371
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Ivanić-Grad
Ulica: Omladinska 25
Telefon: 01 2831 194
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Posavski Bregi
Ulica: Savska 73
Telefon: 01 2829 380
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Ivanić-Grad
Ulica: Omladinska 25
Telefon: 01 2831 179
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Ivanić-Grad
Ulica: Omladinska 23
Telefon: 01 2827 298