ZAGREBAČKA ŽUPANIJA - Kloštar Ivanić

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kloštar Ivanić
Ulica: Školska 12
Telefon: 01 2892 444
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kloštar Ivanić
Ulica: Augusta Šenoe 3
Telefon: 01 2830 037